Villa Zebra

Mural at Villa Zebra
Rotterdam, The Netherlands